Turniej 6 (24.10.2018)

Wspólny start o godz. 12:00.

 
Partnerzy:
Bogi Golf