Turniej 5 (17.10.2018)

Wspólny start o godz. 12:00.

 
Partnerzy:
Bogi Golf