Turniej 4 (10.10.2018)

Wspólny start o godz, 12:00.

 
Partnerzy:
Bogi Golf