Turniej 1 (19.09.2018)

Wspólny start o godz. 13:00.

 
Partnerzy:
Bogi Golf